Cải tạo, mở rộng xí nghiệp công nghiệp

      Comments Off on Cải tạo, mở rộng xí nghiệp công nghiệp

1. KHÁI NIỆM
Cải tạo, mở rộng XNCN được xác định là tổng hợp các biện pháp về Quy hoạch, kiến trúc và kỹ thuật gắn liền với việc thay đổi hiện đại hoá công nghệ, nhà xưởng, điều kiện sản xuất, môi trường lao động và biện pháp bảo vệ môi trường cho các khu vực xung quanh. Cải tạo có thể là do đòi hỏi phải thay đối phương hướng sản xuất của xí nghiệp, thí dụ xí nghiệp sản xuất bánh kẹo chuyển sang sản xuất mì ăn liền, xí nghiệp sản xuất thịt hộp chuyển sang sản xuất hoa quả hộp v.v… nếu thị trường đòi hỏi và tính toán về mặt kinh tế kỹ thuật đạt hiệu quả cao hơn. Phương án phổ biến nhất là cải tạo XNCN đồng thời với việc mở rộng nhằm nâng cao công suất và đưa đến mật độ xây dựng quần thể các công trình trong XNCN đạt tối ưu nhất, đi sâu vào chuyên môn hoá. Trong nhiều trường hợp cần phải cải tạo, thay đổi tính chất sản xuất đặc biệt khi xí nghiệp là nguồn tạo ra các chất độc hại đối với khu dân cư và môi trường xung quanh sau khi đã xử lý ô nhiễm vẫn vượt quá tiêu chuẩn cho phép hoặc biện pháp xử lý quá tốn kém làm cho giá thành sản phẩm quá cao không được thị trường chấp nhận.

2. NGUYÊN TÁC CẢI TẠO, MỞ RỘNG XNCN
Khi thiết kế cải tạo, mở rộng XNCN cần tuân thủ các nguyên tắc thiết kế XNCN từ quy hoạch tổng mặt bằng, phân khu phân nhóm đến thiết kế các công trình, hoàn thiện khu đất công nghiệp.
Thực hiện hạ giá thành xây dựng bằng cách tận dụng các công trình còn đáp ứng được các yêu cầu của công nghệ sản xuất sau khi đã được cải tạo.
Trong quá trình cải tạo không làm gián đoạn sản xuất của xí nghiệp, nếu buộc phải ngừng sản xuất cần giảm thời gian gián đoạn này xuống mức tối thiểu bằng biện pháp tiến hành thi công cùng một lúc ở tất cả các bộ phận có thể cho phép.
Hình khối đường nét kiến trúc của các công trình được cải tạo hoặc xây mới phải ăn nhập, hoà hợp với các công trình còn lại của XNCN tạo nên quần thể kiến trúc công nghiệp thống nhất, đẹp.
Sau khi cải tạo phải đảm bảo môi trường sản xuất tốt hơn, giảm thiểu các độc hại thải ra môi trường dưới mức tiêu chuẩn cho phép để không gây ảnh hưởng tới các khu dân cư và khu vực xung quanh.

3. NỘI DƯNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO, MỞ RỘNG XNCN

3.1. Các yếu tô liên quan đến việc xác định nội dung cải tạo, mở rộng XNCN

3.1.1. Các yếu tô liên quan đến bên ngoài
Nhịp độ phát triển của khu vực, khả năng thu hút đầu tư và mở rộng sản xuất, tổ chức mạng lưới giao thông, cơ sở hạ tầng, khả nãng mở rộng đất đai hình thành khu công nghiệp tập trung, các điều kiện tự nhiên thuận lợi.

3.1.2. Các yêu tô’ bên trong bao gồm
Đặc điểm vị trí của XNCN, đặc điểm các công trình trong XNCN, các công trình kỹ thuật, giao thông, sân bãi, cây xanh, mặt nước, các yêu cầu hoàn thiện, thay đổi, hiện đại hoá công nghệ sản xuất, diện tích đất đai dự trữ trong chỉ giới XNCN cũng như khu vực bên cạnh XNCN.

3.1.3. Các yếu tô’ về mặt kinh tế
Những thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất của XNCN, khả năng huy động vốn cho việc đầu tư cải tạo, mở rộng sản xuất.
Từ các yếu tố trên xác định mục đích cải tạo, mở rộng, nhiệm vụ cải tạo mở rộng, lựa chọn mức độ, giới hạn của việc cải tạo mở rộng.

3.2. Những yếu cầu về mặt hiệu quả của cải tạo, mở rộng XNCN
Yêu cầu chủ yếu là giảm giá thành chi phí cho việc cải tạo, mở rộng, nâng cao sản lượng, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm. Nâng cao hiệu quả kinh tế của các giải pháp thiết kế trên cơ sở sử dụng hợp lý những công trình hiện có vẫn đảm bảo yêu cầu của sản xuất, tìm ra những diện tích có thể tận dụng, áp dụng những giải pháp hợp lý về mặt quy hoạch, tạo mật độ xây dựng cao trong điểu kiện an toàn vệ sinh cho phép, giảm bớt chiều dài đường ống kỹ thuật, xác định tuần tự công việc xây dựng và thi công theo từng giai đoạn.

3.3. Nội dung cải tạo, mở rộng các XNCN
Cải tạo, mở rộng XNCN thường bao gồm các nội dung chính:
– Đổi mới trang thiết kỹ thuật trong XNCN.
– Cải tạo các công trình trong XNCN.
– Kết hợp cải tạo với mở rộng diện tích các công trình trong XNCN.

3.3.1. Đổi mới trang thiết bị kỹ thuật trong XNCN
Do tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất của nhiều ngành chỉ trong vòng 5-7 năm đã trở nên lạc hậu, sản phẩm làm ra không còn đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trong khi đó cơ cấu mặt bằng tổng thé, khóng gian kiến trúc các công trình vẫn đủ đảm bảo các điều kiện cho công nghệ mới hoạt động có hiệu quả, do vậy chỉ cần tiến hành trang bị lại thiết bị kỹ thuật sản xuất. Đây là biện pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm cho từng công đoạn, từng xưởng hoặc cho toàn bộ XNCN trên cơ sở thay thế các thiết bị sản xuất cũ, lạc hậu bằng thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, cơ khí hoá, tự động hoá cao nhằm tạo ra năng suất, chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời giảm được tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, giảm chi phí nhân công, hạn chế tối đa chất thải gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Đổi mới trang thiết bị sản xuất được thực hiện với các biện pháp.
– Bổ xung thiết bị mới tiên tiến, hiện đại vào phần diện tích nhà sản xuất đã được dự phòng khi xây dựng.
– Thay thế một phần hoặc toàn bộ thiết bị máy móc cũ to nặng cồng kềnh, nãng suất, chất lượng sản phẩm thấp bằng thiết bị mới gọi nhẹ năng suất chất lượng sản phẩm cao.
– Bổ xung các thiết bị kỹ thuật tiên tiến góp phần hiện đại hoá dây chuyền sản xuất đang hoạt động của XNCN như hệ thống điều khiển tự động, sử dụng hệ thống camera theo dõi từ xa để kiểm soát, điều hành các công đoạn sản xuất, hiện đại hoá hoặc trang bị mới các thiết bị xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, hoàn thiện hoặc trang hoặc trang bị bổ xung các thiết bị thông gió, đièu hoà trung tâm nhằm cải thiện môi trường lao động.v.v… Để đảm bảo việc thực hiện bổ xung, hiện đại hoá dây chuyền sản xuất có thể cho phép cải tạo sửa chữa nhỏ một vài công đoạn hoặc xưởng sản xuất, thậm chí có thể cho phép xây dựng thêm một vài công trình kỹ thuật trên mặt bằng tổng thể của XNCN nếu việc hiện đại hoá thiết bị công nghệ đòi hỏi phải có các công trình này (hình 6.1 b, c). Tuy nhiên vốn đầu tư cho việc sửa chữa xây mới không được vượt quá 10% vốn đầu tư cho việc đổi mới trang thiết bị công nghệ sản xuất của XNCN.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá 1 tỷ