Cải tạo nhà sản xuất trong XNCN

      Comments Off on Cải tạo nhà sản xuất trong XNCN

Nội dung chính của cải tạo nhà sản xuất nhằm cải biến không gian sản xuất cũ tạo ra không gian mới đáp ứng được các đòi hỏi do thay đổi trang thiết bị sản xuất cũ lạc hậu bằng trang thiết bị sán xuất mới hiện đại hoặc do thay đổi ngành nghề sản xuất cũng như do việc bổ xung một số chủng loại thiết bị kỹ thuật nhằm hiện đại hoá công nghệ sản xuất sẵn có mà không cần phải cơi nới, mở rộng hoặc xây dựng lại nhà sản xuất.
Tuỳ theo nhu cầu đổi mới trang thiết bị, khả năng đầu tư vốn, hiện trạng không gian, kết cấu nhà xưởng cũng như các Công trình phục vụ để xác định mức độ cũng như giải pháp cụ thể cho
việc cải tạo:

a) Cải tạo một phần
Giải pháp cải tạo một phần bao gồm: chỉnh đốn, sắp xếp lại sản xuất bằng cách thay đổi một phần các khu vực sản xuất, hoàn thiện quy hoạch đã có, cải tạo một phần các công trình (khối lượng hệ số cải tạo chiếm dưới 20%) (hình 6.2, 6.3).
Ghi chú: Hệ số cải tạo là tỷ sô’ giữa diện tích, khối tích cần cải tạo trên diện tích, khối tính chung của tất cả các hạng mục công trình nhà máy.

b) Cải tạo toàn bộ
Giải pháp cải tạo toàn bộ bao gồm các biện pháp: di rời một hoặc vài công trình sản xuất sang vị trí mới, phá bỏ các nhà đứng riêng rẽ không còn phù hợp với yêu cầu của công nghệ sản xuất, thay thế bằng nhà sản xuất lớn hiện đại, trang bị lại công nghệ, thực hiện cơi nới các nhà sản xuất, cải tạo bô cục quy hoạch kiến trúc cũng như cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có (hệ số cải tạo chiếm khoảng trên 40%) (hình 6.3).

c) Cái tạo kết hợp với mỏ rộng.
Trong thực tế cũng thường gặp giải pháp cải tạo kết hợp với mở rộng một số công trình sẵn có được cải tạo đồng thời dỡ bỏ các công trình nhỏ nằm lộn xộn để xây mới các công trình lớn trên cơ sở hợp khối các công đoạn hoặc nhà sản xuất.

a) Phá đi xây lại phân xưởng sản xuất khung cửa nhôm nhà máy cơ khí Đông Anh – Hà Nội

Hình 6.1. Cải tạo xây mới một phần trong các XNCN ở Việt Nam

c) Phối cảnh góc phân xưởng gia công thuốc lá sau khi cải tạo, mở rộng

 Mở rộng nhà sản xuất
Mục đích của mở rộng nhằm tăng diện tích sản xuất cũng như diện tích phụ để có thể bố trí thêm dây chuyền sản xuất hoặc bố trí bổ xung máy móc thiết bị tăng công xuất, chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường lao động. Trên cơ sở hiện trạng các công trình trong XNCN, mức độ đáp ứng các yêu cầu sản xuất của thiết bị công nghệ, vốn đầu tư, quỹ đất dự phòng cho phát triển … Việc mở rộng nhà sản xuất có thể theo các hướng (hình 6.4).
a) Cơi nới các nhà sản xuất đã có sẵn.
– Xây ghép các khẩu độ dọc nhà khi dây chuyền công nghệ chạy dọc theo khẩu độ nhà.
– Xây nối thêm ở một phía đầu hồi nhà khi dây chuyền công nghệ hướng theo chiều ngang nhà.
– Đối với nhà sản xuất nhiều tầng ngoài các giải pháp cơi nới như trên còn có thể xây chồng thêm tầng nếu móng và khung nhà sản xuất đang sử dụng cho phép.
b) Xây mới tại những phần đất dự trữ hoặc còn để trống (hình 6.5)
Trong một số XNCN khi quy hoạch xây dựng đã có dự kiến phần đất để mở rộng diện tích sản xuất, do vậy việc xây bổ xung nhà sản xuất sẽ không ảnh hưởng đến quy hoạch mặt bằng chung và tổ chức không gian quần thể các công trình trong XNCN.
Cũng có thể mở rộng diện tích sản xuất bằng cách xây xen với các công trình đã có sẵn khi đất đai cũng như điều kiện vệ sinh công nghiệp cho phép.
c) Phá dỡ một phần hoặc phá dỡ toàn bộ để xây mới ( hình 6.6 )
Trong một số XNCN các công trình có thể được xây dựng vào các thời kỳ khác nhau do vậy các công trình bị cũ nát có thể được phá bỏ để xây mới. Cũng có thể do hiện đại hoá công nghệ một số công trình dù cải tạo cũng không thể đáp ứng được yêu cầu sản xuất mới do vậy cũng được phá bỏ để xây mới, còn các công trình khác có thể chỉ cần sửa sang hoặc cải tạo lại. Trường hợp toàn bộ nhà xưởng đã quá cũ náx không thể cải tạo hoặc nhà xưởng tuy còn niên hạn sử dụng nhưng dù cải tạo cũng không thể đáp ứng được yêu cầu bố trí công nghệ mới hoặc do thay đổi chuyên ngành sản xuất do vậy toàn bộ XNCN được phá bỏ để xây mới.
Những vấn đề cần lưu ỷ:
– Khi thay đổi việc phân định khu vực sản xuất cần đặc biệt chú ý đến những đòi hỏi của công nghệ cũng như vệ sinh môi trường để chất thải độc hại của các công trình không ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng tới khu dân cư.
– Đối với các XNCN, nhà công nghiệp nằm gần hoặc xen kẽ trong khu dân cư cần cãn cứ vào hiện trạng để có các phương án xử lý thích hợp như:
+ Cho phép tồn tại XNCN trong khu dân cư nếu XNCN ít sinh độc hại đồng thời phải tạo nên khu cách ly vệ sinh theo tiêu chuẩn và tách riêng đường chuyên chỏ hàng hoá vào nhà máy với đường giao thông chung của khu dân cư.
a
+ Đưa XNCN ra khỏi khu dân cư nếu để tồn tại sẽ không hợp lý về các mặt như giao thông, môi trường, thẩm mỹ v.v…

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội 2015