Hành vi ứng xử CH Play của bạn là tấm gương để mọi người trong nhóm học tập

      Comments Off on Hành vi ứng xử CH Play của bạn là tấm gương để mọi người trong nhóm học tập

Có một vài nguyên tắc cơ bản áp dụng tai ch play chung trong bất kỳ hình thức quản lý nào. Một số nguyên tắc đã được đề cập trong những chương trước. Tới chương này, tất cả các nguyên tắc sẽ được tổng hợp và nghiên cứu có hệ thống.

QUẢN LÝ NHỮNG YẾU TỐ PHỤ THUỘC LẪN NHAU

Mặc dù cuốn sách này phân tích độc lập cách quản lý theo các khía cạnh khác nhau nhưng bạn cần có con mắt nhìn tổng thể. Phong cách lãnh đạo của bạn phải phù hợp với văn hoá công ty do bạn tạo ra. Văn hoá làm việc theo nhóm phải phù hợp với loại hình kinh doanh bạn theo đuổi và đối tượng khách hàng facebook bạn hướng tới.

quan-ly-nhan-su-gioi (1)

Hành vi ứng xử CH Play của bạn là tấm gương để mọi người trong nhóm học tập

Công việc kinh doanh phải phù hợp với năng lực của nhóm. Cách thức tổ chức và hoạt động của nhóm phải phù hợp với văn hoá công ty và loại hình kinh doanh của công ty. Văn hoá nhóm cũng phải phù hợp với văn hoá công ty. Quá trình tuyển chọn nhân viên phải phù hợp với văn hoá công ty tai avatar và yêu cầu công việc… Quản lý tốt những yếu tố phụ thuộc vào nhau này là một trong những nhân tố giúp phân biệt đâu là người quản lý giỏi và đâu là người quản lý tài ba.

QUY TẮC VÀNG

Hành vi ứng xử của bạn là tấm gương để mọi người trong nhóm học tập. Tôi không hề nói quá về tầm quan trọng của quy tắc vàng này. Vấn đề không ở khả năng bạn diễn đạt giỏi đến đâu mà là ở bạn làm tốt đến mức nào. Sức mạnh của nguyên tắc vàng này sẽ phát huy tác dụng nếu bạn đặt ra cho mình những nguyên tắc vững vàng làm cơ sở hành động.