Nhà công nghiệp nhiều tầng đa năng

      Comments Off on Nhà công nghiệp nhiều tầng đa năng

1. Khái niệm
nhà công nghiệp nhiều tầng đa năng là nhà công nghiệp có thể bố trí nhiều ngành sản xuất có những yêu cầu về mặt bằng, lưới cột và không gian tương đối gần nhau, khi cần có thể cho phép thay đổi dây chuyền, thiết bị công nghệ mà không đòi hỏi phải thay đổi hoặc cải tạo nhà.
nhà công nghiệp nhiều tầng có thể có tính đa năng thấp, trung bình hoặc cao, về mặt giải pháp quy hoạch hình khối có thể theo nguyên tắc lưới cột vuông hoặc nhà một khẩu độ lón có tầng kỹ thuật.

2. Nhà công nghiệp nhiều tầng có tính đa năng thấp
Nhà công nghiệp nhiều tầng có tính đa năng thấp thường mặt bằng với lưới cột vuông 6×6 hình thành từ các đơn nguyên điển hình 36x42m, ở giữa mỗi đơn nguyên bố trí thang bộ, 2 thang máy, 2 ô trống để bổ trí đưcmg ống kỹ thuật, các phòng phụ và kho. Khi cần thiết ở các khẩu độ giữa có thể giải phóng các phòng phục vụ để sử dụng cho sản xuất. Ở tầng 1 bố trí các phòng hành chính, quản lý, nhà ăn, y tế, kho thành phẩm và bán thành phẩm. Nhà công nghiệp nhiều tầng có tính đa năng thấp thường được thiết kế cho các ngành sản xuất có thiết bị không lớn và thành phẩm kích thước nhỏ (hình 3.12).

Nhà công nghiệp hai tầng của Hàn Quốc

Hình 3.10. Các dạng khung nhà công nghiệp 2 tầng
a) Lưới cột tầng 1 và 2 như nhau; b) Lưới cột tầng 2 mở rộng; c) Lưới cột tầng 1 mỏ rộng; d) Nhà CN khung zamil.

Hình 3.11. Nhà công nghiệp 2 tầng ở Hàn Quốc (nhà máy Sambo Allory)

3. Nhà công nghiệp nhiều tầng có tính đa nărig trung bình
Nhà công nghiệp nhiều tầng có tính đa năng trung bình sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất ra các sản phẩm có kích cỡ trung bình hoặc lớn nhưng trọng lượng nhỏ (thí dụ ô tô du lịch) hoặc sản phẩm có kích thước lớn nhưng trang thiết bị nhẹ. Lưới cột có thể 12×6, 18×6 hoặc 12×12, 18x18m. Hình 3.13 giới thiệu giải pháp quy hoạch hình khối nhà có tính đa năng trung bình với lưới
cột 18x6m, khung nhà có công son hai bên, phía đầu công son có tường bao cho phép giảm mômen uốn ở giữa khẩu độ. Chiều cao dầm 1,2 – l,5m vượt qua khẩu độ 12 và 18m cho phép tạo nên không gian giữa các dầm sử dụng làm tầng kỹ thuật. Trong các nhà có tính đa năng trung bình do kích thước lưới cột tăng lên nên diện tích sử dụng tăng 6-8%.

Nhà công nghiệp nhiều tầng có tính đa năng cao
Nhà công nghiệp nhiều tầng có tính đa năng cao được thiết kế với khẩu độ 24 và 30m thậm chí tới 36m. Chiều cao kết cấu đỡ sàn từ 2,4 – 3m cho phép tận dụng không gian giữa dàn đỡ sàn và mái làm tầng kỹ thuật, ở đó bố trí các phòng phục vụ sinh hoạt. Như vậy nhà có tính đa năng cao được hình thành trên cơ sở tuần tự cứ một tầng sản xuất một tầng kỹ thuật. Trong tầng kỹ thuật bố trí các phòng phụ, phục vụ sản xuất, kho nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, phòng sinh hoạt, hành chính quản trị, các phòng kỹ thuật v.v… Hình 3.14 giới thiệu mặt cắt ngang nhà công nghiệp nhiều tầng có tính đa năng cao, kết cấu đỡ sàn bằng dàn BTCT dự ứng lực hình cánh cung khẩu độ 35m. So sánh với nhà công nghiệp nhiều tầng có tính đa năng thấp và trung bình ngoài ưu điểm về tính đa năng cao còn tãng thêm diện tích do có tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.