Nhà hành chính – công cộng

      Comments Off on Nhà hành chính – công cộng

1. Nhà hành chính
Trong thành phần các phòng hành chính quản trị bao gồm các phòng làm việc của ban giám đốc, kỹ sư trưởng, các phòng họp, tiếp khách, phòng giải lao, phòng kỹ thuật, phòng thí nghiệm, phòng vật tư, phòng tiếp thị, tài vụ, phòng học chuyên môn, phòng các ban ngành đoàn thể v.v…

Nhà ăn ca công ty phân lân Văn Điển

b) Nhà hành chinh, công cộng công ty nhiệt điện Uông Bí.

Đối với lãnh đạo nhà máy diện tích phòng giám đốc có thư ký riêng từ 30-40m2, phòng phó giám đốc 18-24m2. Các phòng kỹ thuật, thiết kế 6m2/l người, các phòng ban khác tính 4m2/l người, phòng học chuyên môn tính l,75m2/l học viên. Ngoài ra còn có các phòng kỹ thuật, phòng trực điện, nước, điều hòa không khí, thông gió, cứu hỏa v.v… diện tích các phòng này được lấy căn cứ vào số công nhân trong nhà máy.
Ở Việt Nam khí hậu nóng nên không gian cần thông thoáng, mặt khác để tách rời bộ phận sản xuất với bộ phận quản lý xu hướng chung là xây dựng nhà hành chính đứng độc lập với nhà sản xuất. Nếu số công nhân của nhà máy không lớn có thể hợp khối với nhà ăn và hội trường, nhà ãn ở tầng 1, nhà hành chính ở tầng 2, 3, còn hội trường ở tần trên cùng. Với các XNCN lớn thường bố trí nhà hành chính quản trị cùng các phòng kỹ thuật, thiết kế, nghiên cứu, thí nghiệm v.v… thành một nhà riêng nhiều tầng như nhà hành chính kỹ thuật nhà máy sản xuất máy điều hoà ở Bacu – Agiécbaidan hoặc nhà hành chính, kỹ thuật nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1, Uông Bí, Thuỷ điện Ialy .
Với chức năng quan hệ đối thoại (giao dịch với các cơ quan quản lý đô thị, quản lý chuyên ngành, với khách hàng v.v.„) và quan hệ đối nội (quản lý điều hành sản xuất, quản lý đất đai nhà xưởng, giải quyết các mối quan hệ trong công việc cũng như đời sống của cán bộ, cống nhân v.v….) do vậy nhà hành chính thường đặt trước nhà máy (trong hàng rào hoặc ngoài hàng rào nhà máy). Trong điều kiện khí hậu của Việt Nam nhà hành chính thường đặt theo hướng Bắc – Nam. Tuy nhiên cũng cần chú ý giải quyết thoả đáng trường hợp mâu thuẫn giữa yêu cầu về mặt hướng nhà và thẩm mỹ kiến trúc của đườr r pỉ ‘. Tuỳ theo điều kiện cụ thể người kiến trúc sư có thể đưa ra các giải pháp hợp lý nhằm khắc ohuc mâu thuẫn trên, đồng thời thoả mãn các yêu cầu cả về hướng nhà lẫn thẩm mỹ của đường phv,
Nhà hành chính ở các nước xứ lạnh thường xử dụng hành làng giữa, ở Việt Nam trong điều kiện khí hậu nóng ẩm đa phần sử dụng hành lang bên việc thông thoáng lấy ánh sáng tốt hơn. Tuy nhiên cũng có thể sử dụng hành lang giữa, đặc biệt đối với nhà hành chính từ 5 – 6 tầng trở lên và sử dụng điều hoà trung tâm.
Khẩu độ của nhà hành chính thường được lựa chọn :
– Đối với nhà hành lang bên khẩu độ chính lấy 6 – 7,2m, chiều rộng hành lang lấy 1,8 – 2,4m.
– Đối với nhà hành lang giữa khẩu độ lấy:
6m + (1,8 – 2,4m) + <m; 7,2m + (1,8 – 2,4m) + 7,2m hoặc 6 + (7,8 – 8,4m)- hành lang lấy về phía khẩu độ 7,8 – 8,4m.
Bước cột thường lấy 6m hoặc 7,2m. Chiều cao lấy 3,3; 3,6; 3,9 m.

2. Nhà công cộng
Trong XNCN ngoài nhà hành chính còn có các nhà công cộng phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt của cán bộ công nhân viên như nhà ăn, hội trường, phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm, các gian bán các loại hàng hoá phục vụ cho nhu cẩu sinh hoạt của gia đình (quần áo, giầy dép, mũ, văn phòng phẩm, một số mặt hàng lương thực khô v.v…) nhằm tiết kiệm thời gian phải qua các chợ để mua sắm.

Với các XNCN hiện nay không lớn vì vậy thông thường nhà công cộng ngoài nhà hành chính chủ yếu chỉ bao gồm nhà ăn, hội trường, phòng cấp cứu, tuy nhiên phòng này nhỏ thường đặt trong nhà hành chính hoặc tại nhà sản xuất. Nhà ăn đã được giới thiệu ở phần trên ở đây chỉ đi sâu phần thiết kế hội trường.

Phòng hội trường được thiết kế với tính toán l,2m2 cho một chỗ ngồi khi phòng sử dụng cho dưới 100 người, 0,9m2 cho một chỗ ngồi khi phòng sử dụng cho trên 100 người. Diện tích phòng giải lao đặt cạnh hội trường tính 0,4m2 cho một chỗ ngồi trong hội trường. Nếu số người làm việc ở ca đông nhất trên 500 người hội trường nên bố trí có buồng chiếu phim. Bên cạnh hội trường cần bố trí khu vệ sinh nam, nữ theo tiêu chuẩn đối với nam 25 người bố trí 1 xí 1 tiểu, đối với nữ 15 người 1 xí cứ 4 bệ xí bố trí 1 chậu rửa.

Hội trường có thổ đặt ở tầng trên cùng của nhà hành chính, đứng riêng rẽ hoặc hợp khối với nhà ăn, ở một số nhà máy có thể hợp khối với phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm. Trong trường hợp này do hội trường không sử dụng thường xuyên nên được bố trí ở tầng 2. Khi đó các hàng cột ở giữa nhà được loại bỏ chỉ còn các hàng bột biên dọc nhà để tạo ra không gian lớn phù hợp với đặc điểm của hội trường. Do không gian lớn, có sử dụng trần để trang trí do vậy chiều cao của hội trường (tính đến mép dưới của kết cấu đỡ mái) được lấy theo kích thước 1 : 1,5 : 2,5 – 1 : 2,5 : 4,5 (chiều cao: chiều rộng: chiểu dài phòng).