Trình tự tiến hành cải tạo mở rộng XNCN

      Comments Off on Trình tự tiến hành cải tạo mở rộng XNCN

Việc cải tạo, mở rộng XNCN và nhà công nghiệp được tiến hành theo 3 giai đoạn:
– Khảo sát, đo đạc đánh giá hiện trạng.
– Thiết kế cải tạo.
– Tiến hành thi công biến bản vẽ thiết kế thành hiện thực.

1. Khảo sát, đo đạc, đánh giá hiện trạng
Để thực hiện việc cải tạo, mở rộng hoặc trang bị lại công nghệ sản xuất của một XNCN hoặc công đoạn sản xuất nào đó cần phải có các tài liệu sau:
– Kiểm kê quỹ đất, các toà nhà và công trình hiện có.
– Các tài liệu kiểm kê đánh giá thiết bị công nghệ sản xuất của từng, công đoạn, của toàn nhà máy.
khảo sát đo đạc mặt bằng tổng thể của nhà máy, mạng lưới kỹ thuật, giao thông, sân bãi, cây xanh trong khu đất XNCN thể hiện trên bản vẽ với tỷ lệ 1:2000, 1:1000, 1:500.
– Các tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng, thuỷ văn khu đất thuộc XNCN.
– Các tài liệu khảo sát đo đạc đánh giá các toà nhà và công trình (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt các công trình).
– Các tài liệu về các chất thải độc hại do nhà máy thải vào môi trường nước, môi trường không khí, rác thải v.v.

2. Thiết kế cải tạo XNCN, nhà công nghiệp
Trên cơ sở các tài liệu khảo sát đo đạc đánh giá hiện trạng cũng như khả năng huy động vốn, định hướng công suất cũng như các mặt hàng dự kiến sặ sản xuất các kiến trúc sư cùng các nhà quản lý, các kỹ sư công nghệ lựa chọn mức độ, giới hạn cho việc cải tạo, mở rộng, tiến hành thiết kế các phương án cải tạo, mở rộng, đánh giá các phương án, điểu chỉnh bổ xung để đưa ra phương án chọn, tiến hành thiết kế chi tiết, xác định trước các giai đoạn cải tạo, mở rộng (nếu vốn huy động không cho phép cải tạo mở rộng trong cùng một đợt).

3. Tiến hành thi công cải tạo, mở rộng XNCN, nhà công nghiệp
Căn cứ vào bản vẽ cải tạo mở rộng XNCN, nhà công nghiệp đã được duyệt đơn vị thi công sẽ vạch ra kế hoạch, tiến độ, thời gian hoàn thành việc thi công để đưa công trình vào hoạt động trong thời gian ngắn nhất. Trong trường hợp không thể đưa toàn bộ các dây chuyền sản xuất của toàn nhà máy vào sản xuất cùng một lúc cần phải tiến hành thi công sao cho có thể đưa tuần tự các dây chuyền sản xuất vào hoạt động để có thể khai thác vốn đầu tư càng sớm càng tốt.